NERGİS (Narcissus)

On onbeş santimetre uzunluğundaki dar, uzun yaprakları ve Mart sonundan Hazirana kadar açan sâde, katmerli ve nefis kokulu çiçekleriyle pek fazla rağbet gören soğanlı bir nebattır. Lâle’de tavsiye ettiğimiz harçla dolu onbeş santimetrelik saksılara beş soğan hesabiyle, üzerlerini iki santim örtecek şekilde gömünüz. Aynı şekilde büyütünüz. Çiçeklenmeye yakın, toprağı Nane: Ümit ve hâtıralarımı saklıyorum!. serin tutunuz. Bolca sulayınız, su püskürtünüz ve yandan çıkan sürgünleri koparınız.