NEPHROLEPlS (Fern - Eğrelti Otu)

NEPHROLEPlS (Fern - Eğrelti Otu) Çok zarif ve dekoratif, ta¬nınmış bir ev bitkisidir. Bütün eğreltiler bol nemi severlerse de, nephrolepis müstesnadır. Normal ısılı veya hafif ısılı oda¬larda, sık sık yağmur şeklinde sulamak suretiyle sıhhatli ola¬rak korunabilir. Sulama tercihan sabahları yapılmalıdır, bu metod sayesinde bitki başarılı olarak yetişebilir. Küçük sak¬sılarda satın alman bitkinin saksısı değiştirilirken, normal saksı kompostosu, bitki artığı, inek gübresi ve havalandırıl¬mış toprak kullanılır. Saksı dibine de kiremit ve tuğla par-çaları konur. Geniş saksıların her ilkbahar değiştirilmesine gerek yok¬tur. Sadece haftalık suda eriyebilen sıvı gübre verilerek be¬sin takviyesi yapılır. Kışın gübre azaltılır. Sulamaya kışın da devam edilir, yaz aylarında bol su ve¬rilerek kuvvetli güneş ışığından korunur. Çoğaltılması ayırma yolu ile ve oldukça kolaydır. Büyük bitki saksısında bölünür ve her kısım ayrı ayrı saksılara eki¬lerek yetiştirilir. Yukarıda da belirtildiği gibi dekoratif olan bu bitkinin yaprakları çok çekici olup, kesme çiçekçilikte fon dekorasyo¬nunda kullanılır.