NARCISSUS Zeren (Narsis)

NARCISSUS Zeren (Narsis) ilkbaharda çiçeklenen bu soğanlı bitkiden erken çiçek elde etmek için beyaz tür en elverişlidir. Deneme yumrusu içinde çakıl taşı ve su bulunan sığ kablara dikilir. En dip kısma da kum ve çakıl taşı konulur. Direkt ışık alan orta ısılı yerlerde bırakılır ve muntazaman sulanır, çakıl taşlarının kurumamasına da dikkat edilir. Bitki serin odalarda bırakı-lırsa çiçekleri uzun zaman devam eder. Çiçeklenmeden sonra soğanların yeniden çiçek verme gücü azaldığından bunlar faydasızdırlar. Sarı renkli Trumpet tipi Narcissus, yumruları karanhk yerlerde muhafaza edilir. Diğer narcissus çeşitleri saksı içinde çiçeklendirilip ye- tiştirüebilir fakat bir müddet için, karanlık yerlerde muhafaza edilmelidirler. Ayrıca saksılar bahçeye toprak içine gömülerek üzerlerini 10 cm. toprakla örterek muhafaza etmek de mümkündür. Tomurcuklar 8-10 cm. boyunda olduklarında, bitki sıcak odalara alınır ve bolsuya ihtiyaç gösterir. Yumrulu saksılar karanlık: yerlerde korunur ve füizler 8-10 cm. olunca alınır.