NAKIŞLI BORU ÇİÇEĞİ (Salpiglosis)

Ömrü bir yıldır. Çok zarif ve sık çiçek açar. Tohumları Nisan’da üç numaralı toprağa ekilir. Fideler 1 - 2 yapraklı olunca şaşırtma yapılır. Çok güzel melez çeşitleri vardır. Bu melezlerin hepsi şaşırtmadan hoşlanmazlar, bunun için fideleri daima top- 7. , _ , . . , .. , Nakıslı Boru Çıçegl ragıyle beraber çıkartıp öylece şaşırt- ,1 „ ... r>. . ı ; (Salpıglossıs ma yapmalıdır. Daha çok saksıda yetiştirilir. Bahçeye dikilecek olursa Nisan sonlarında bölmelerin kenarlarına aralıklı olarak tohum ekmelidir. Hiç şaşırtma yapmamalıdır. Çok zengin, renkli işlemeli, çiçekleri vardır