Mum Çiçeği HOYA WOX PLANTH

Mum Çiçeği HOYA WOX PLANTH Cornosa adlı türü iyi drenajlı bir toprakta orta sıcak¬lıkta camekân veya bordürlerde yetiştirilen mükemmel bir tırmanıcıdır. H. Bella adlı türü ise diğerinden daha çok ısıya ihtiyacı olan, zayıf büyüyen ve çoğunlukla el sepetlerinde ye¬tişen bir bitkidir. Bitkinin sapı enine, boyuna ve yukarı doğru büyür. Geniş saksılarda John Innes kompostosu içinde yetiştirilir, yazm da sıvı gübrelerle beslenir. Her ilkbaharda toprağın üst kısmı alınır, yerine yeni saksı kompostosu konur. Her üç veya dört yüda bir de saksı harcı tamamen değiştirilmelidir, ilkbahar ve yazm püskürtme ile sulanarak yapraklarının temiz ve can¬lı görünmesi sağlanır.