MONSTERA DELÎCÎOSA Deve Tabanı

MONSTERA DELÎCÎOSA Deve Tabanı Fevkalâde bir görünüşe sahip olup, uzun yıllar zevk¬le seyredilen bir bitkidir. Normal bir saksı içinde yeti-şebilir, fakat geliştikçe boy¬lanıp yükselir. Bunun için ana sap kesilerek yan to¬murcukların gelişmesi sağ¬ lanır ve bitkinin boyu kısalır. Kesilen tepe kısımları çelik olarak kullanılır, bitki bu işlemden sonra çok güzel büyüye¬rek havai kökler meydana getirir ki bunlar toprak kökçüğü olarak kullanılır. Yaşlı bitkide oluşan hava kökler atılmama¬lıdırlar. Işık ve bol besinli toprakları tercih eden bitkinin saksı kompostosunu, yaprak çürüğü ve çürümüş inek gübre¬si karıştırılmış normal komposto meydana getirir. Nemli bir atmosfere ihtiyacı olduğundan saksı içindeki toprağın nemini de muhafaza etmelidir. Bu bakımdan günlük olarak ve ıhk su ile yağmur şeklinde sulama yapılmalıdır. Bol besine de ihtiyacı vardır ve haftalık az miktarda sı¬vı gübre verilmelidir. Direkt gelen güneş ışığı zararlı olduğundan, bilhassa Mart onbeşinden itibaren kuvvetli güneş ışığından korunma¬lıdır. Genç bitkinin yaprakları daha derin yarıklı, yaşlıca yap¬raklar ise deliklidir. Krem renginde çiçekler verirse de bu pek enderdir. Bu çiçekleri verdikten sonra da, Ananas mey¬vesine benzeyen ve yenebilen meyve meydana getirir.