MİMÜLÜS {Mimulus)

Yıllık ve ömürlü olan çeşitleri vardır. Çiçeği boru şeklinde ise de içi çok çekici ve nakışlı, benekli olduğundan makbuldür. Saksıda yetiştirmek daha iyidir. Tohumu Nisarı'da altı numaralı toprağa ekilir. Aynı toprağa bir defa şaşırtma edilir. Saksılara birer tane dikilmelidir