MARANTA Calathea Makoyana

MARANTA Calathea Makoyana Bir kalıp şeklinde basılan kumaş yüzünü andırır çok güzel ve gösterişli yaprakla¬rı vardır. Büyümek için çok fazla ısı ile nemli atmosfer ister ve yavaş gelişir. Bilhassa kış aylarında bazı yapraklarını dökebileceğinden her gün ılık su ile sprey yapılarak saksı toprağı nemli tutu¬lur, kışın da su miktarı çoğaltılır. Bu bitkinin en iyi yetişme metodu yine derin kab metodu¬dur. Güneşin çok kuvvetli olduğu aylarda da bilhassa Mayıs ortasından Ekim ortasına kadar özel bir bakım şekli uygula¬mak gereklidir. Yalnız bu arada bitki aydınlıktan mahrum edilmemelidir, iyi beslenmeye ihtiyacı olduğundan haftada bir gün sıvı bitki gübresi de verilmelidir. Çoğaltılması ilkbaha¬rın ilk günlerinde yapılır. (Ayırma yolu ile). Yaşlı bitkilerin bölünmesinden meydana gelenler teker teker ekilerek yetiştirilirler. Bu işlem sırasında saksı kom¬postosu iyi olmalı ve buna küflendirilmiş yaprak ve bitki ar¬tığı da ilâve edilmelidir. Saksı dibine kiremit parçaları konu¬larak bitkinin çok sevdiği hafif havalandırılmış toprak duru¬mu da sağlanmalıdır. Derin dipli saksılar, dibine yarıya ka¬dar saksı kırığı parçalan konularak kullanılırsa da bitki en güzel şekilde sığ saksılarda büyüyüp gelişir.