MAMMALARÎA

MAMMALARÎA Çiçekli iken ve büyürken çok çekici bir görünüşte olan, yetiştirilmesi çok kolay bir bitkidir. Hafif sıcak yerlerde iyi yetişen bitkinin, serin yerlerde sulanması dikkatli yapılmalıdır. Kışın üç haftada bir bol mik¬tarda su verilmelidir. Saksı toprağı da az miktarda sulana¬rak nemli tutulmalıdır. Sprey şeklinde sulama metodu bu bit¬kiye gelişirken tatbik edilmez ancak sivri uçları çok renkli olan ve yeni bir büyümeyi işaret eden bitkinin su miktarı yavaş yavaş arttırılır ve gerçek büyüme esnasında da günlük sprey yapılır. Yaz aylarında iki günde bir sulama yeterlidir. Bitki tohumdan çoğaltılabilir. Elekten geçirilmiş saksı kompostosu bulunan saksılara konurlar, toprağının hemen al¬tında kalacak şekilde atılırlar. Saksıların üzeri de cam veya kağıtla örtülerek sıcak bir yere konurlar. Genç bitkiler be¬lirmeye başlayınca başka bir yere şaşırtılır, daha sonra da her biri ayrı ayrı saksılanırlar. Yalnız, kuvvetli güneş ışığın¬dan korumak gereklidir.