LOBELYA(Lobeiia)

Bodur ve yükselen elliye yakın çeşidi vardır. Çiçeklerinin zarifliği, renklerinin zenginliği bu çiçeği bütün Avrupa bahçe meraklılarına sevdirmiştir. Yetiştirilme-si kolaydır. Şekilleri dağınık ve top top büyüyen çeşitleri vardır. Ömürlü olan cinsleri makbuldür. Tohumları Nisan’dan Haziran’a kadar beş numaralı toprağa ekmelidir. İki defa şaşırtma yapıldıktan sonra orta bölmelerine Mo- zayik şekilleri arasına dikilir. Çiçeklerin renklerine göre Mozayik bölmelerinde önemli bir yer tutabilir