LİMONLAR (Citrus)

Akdeniz nebatları olarak limon ve portakal, ev şartları içerisinde “Limonluk”larda yetiştirilmektedir. 6°C den aşağı suhunete tahammül edemiyen limonlar, ancak Mayıstan itibaren bahçeye çıkarılarak Ekim ortalarına kadar güneşli bir mahalle konmalıdırlar. Mart- Nisan aylarında saksı değiştirme yapınız. Süzek, gübre çürüntiilü ve bahçe topraklı saksılarda iyi gelişir. Kışın yaprakları siliniz veya su püskürtünüz, bahar gelmeden sulamayınız. İlkbaharda kuru ve fazla dalları budayarak yeni ve mahsuldar gözlerin sürmesini temin ediniz. Eğer sararma veya durgunluk görürseniz dalları 25-30 cm uzunluğunda kesiniz. Kimyevî gübre şerbetiyle takviye ediniz. Sonbaharda yeşil budama yaparak muntazam bir şekil veriniz. Yazın yaprak bitlerine ve kabuklu bitlere karşı beyaz yağlı ilâçlar püskürtünüz.