LİBİA çiçeği Ljppia

Kışı sert olmayan yerlerde ömürlü olarak bahçelerin en kıymetli bir çimenidir. Hazirandan Eylüle kadar küçük açık leylâkî renkte çiçek açar. Güneşe ve ku-ruluğa dayanır. Fazla suya ihtiyaç yoktur. Dalları toprağa dokunduğu yerden köklendiği için kolaylıkla yayılır. Marttan Mayısa kadar dallarını çelik gibi dikmek suretiyle çimenlik, bordür yapılır. Tohumlarını Marttan Nisana kadar ekmelidir. Altı numaralı toprak iyi gelir. Fideleri doğruca bahçedeki yerine şaşırtma tarzda dikmelidir.