LÂLE (Tulipa)

Baharın müjdecisi olan bu zarif çiçeği evinizde kolayca yetiştirebilirsiniz. 10 cm kutrundaki saksıları, beş kısım killi-kumlu toprak, üç kısım çürümüş gübre ve iki kısım kum karıştırılmış bir harçla doldurunuz. Ekim ayı içerisinde, beher saksıya, erken açan çeşitlerden, uçları hemen toprağın yüzünde kalacak şekilde, 3- 4 soğan yerleştiriniz. Bundan sonra saksıları, suhune- ti g°C yi geçmeyen bir avlu veya mahzene koyunuz. Bu olmadığı takdirde, bahçede kuzeye bakan bir duvar di- biae 30-35 cm gömerek üzerlerini kuru yapraklarla örtünüz. Karanlık, serin ve yeter nemli bir muhit bulan soğanlar, Aralık sonuna veya Ocak başına kadar sürer ve köklenirler. Artık saksıları, harareti i4-i5°C yi geç- miven bir odaya almak zamanı gelmiştir. Evvelâ karanlık bir yere koyduğunuz saksıları, derece derece ışığa alıştırarak nihayet pencere önüne getiriniz. Çiçekler açılmaya başlayınca çabuk solmalarını istemiyorsanız, Hatmi: Çektiğim ıztırabı bilmiyorsunuz!.. güneşli bir ışıktan yine sakınınız. Solan çiçekleri sapın dibinden kesiniz ve soğanı toprağıyla birlikte bahçede bir yere naklediniz.