KUŞKONMAZ (Asparagus)

İnce, narin ibreleriyle buketlere garnitür olarak konan Asparagus plumosus funda topraklı saksılarda, Kuşkonmaz bol rutubetli bir şeraitte kolay gelişiyor. Eğer kıştan çıkarken yapraklarda sararma görürseniz, suyuna iki parmak ucuyla alabileceğiniz bir miktar sodyum nitrat atınız; 15 gün sçnra tekrar ediniz. Mayısta saksıları bahçede bir yere gömünüz, ara sıra su püskürtünüz ve ağustos sonunda içeri alınız. İbreleri daha genişçe ve fakat uzun sürgünleri salkımsaçak olan Aspa- ragus sprengeri daha fazla yayılmış olup, kumlu funda toprağında daha kolay gelişiyor. Bol sulayınız ve ara sıra kimyevî gübre şerbeti veriniz.