KÜPE ÇİÇEĞİ (Fuchsia)

Katmerli, salkım çiçekleriyle, bu da, uzun müddet pencerelerimizde güzelliğini muhafaza eden makbul ev nebatlarından biridir. Evinizin şimal pencereleri önünde yer vereceğiniz bu nebat; yarı gölge, hafif ve serin bir toprak istiyor. Şubat ve martta yeni saksılara alınız. Funda toprağı, yaprak çürüntüsii ve bahçe toprağı harcında iyi gelişir. Büyüme ile sulamayı da arttırınız. Çiçeklenme hitam bulunca içeri alınız ve uygun birkaç dalı 2-3 cm üstünden, diğerlerini ise tamamen budayınız. İlkbaharda tekrar faaliyete geçiriniz. Küpe Çiçeği, haziran - temmuz aylarında gölgeli bir yerde, 10-15 cm ük çeliklerin kum içinde köklen- dirilmesiyle üretilir. Dallanma temini için uç almayı ihmal etmeyiniz.