KOLLENSİYA (Collinsia

Bodur kalan yıllık çi çeklerdendir. Tohumları Ey- lül’de veya Mart'ta beş numaralı toprağa ekilir. Bölmelerin ortalarına iyi gelir, güneşi sever. Her renkte çeşidi vardır. Koiyos (Coleus) Bodur çeşitleri makbuldür. Bir defa şaşırtma yeterlidir.