KİZGÖZÜ AMERİKAN GÜZELİ (Coreopsis)

Sarı kahverengi çiçekler açar. Yükselen ve bodur kalan çeşitleri vardır. Güneşi sever. Bölmelerin arkalarına dikilir. Şubat’ta veya sonbaharda tohumları camekânda beş numaralı harca ekilir. Bir defa şaşırtma yapılır. Nisan ve Mayıs'ta bahçeye naklolunur. KLARK ÇİÇEĞİ - (Clarika) — Saksıda ve bahçede açıkta yetiştirilen cinsleri ve demet yapımına yarayan çeşitleri vardır. 1 — Eiegan: Katmerli ve katmersiz çeşitlidir. 2 — Polşeila: Katmersiz ve katmerli, değişik renkte ve bodur çeşitlidir. Klark çiçekleri orta bölmelerin, göbek ve kenar bölmelerine, saksıda, balkon ve pencereleri süslemek için kullanılır. Mart'ta, Eyiül'de ve Haziran’da gölgeli bir tarafa ekilmek üzere yılda üç defa tohum ekilebilir. Tohumu çanaklara üç numaralı toprağa ekmelidir. Eyiül'de ekilen tohumların fidelerim kışın iimonluğa almak lâzımgelir. Şaşırtması limonlukta yapılarak Nisan'da bölmelere dikilir. Nisan'da ekilenler, Mayıs’ta şaşırtma edilirse. Temmuz'da açar. Haziran'da ekilenler Eyiül'de çiçek açarlar. Eyiül'de ekilenler ancak Mayıs ve Haziran’da çiçeklenirler. Fidanları 40-50 santimetre aralıklı dikmelidir. Az güneşli yerlerden hoşlanırlar.