kirizmesiz çiçek bahçesi olmas

Tarla veya arsa üzerinde yeni yapılacak çiçek bahçeler için toprağı kirizme etmek şarttır. Kirizme zamanı sonbahar yağmurlarından sonra ve ilkbalıara girmeden evvel başlar. Sonbalıarı çok yağışlı ve soğuk yerlerde ağustos veya eylülde ilk yağmurların arkasından kirizme yapılır. Kirizme iki türlüdür. Eğer bahçeye meyva, koruluk, ormanlık yapılacak ise toprağı 80 - 100 santimetre derinlikte kirizmelemelidir. Şay et yalnız çiçek olacaksa 40 - 5(} santim kirizme kaf idir . Bu halde yalnız ağaç yerlerine ( plan mucibince ) 80 - 100 santimetre derinlikte ve 75 santimetre kutrunda çukur kirizmesi yapmak muvafıktır. Kiriz meyi yapacak kimselerin bu işte bilğisi şarttır. Kirizme bahçenin en yüksek tarafından alçak tarafına doğru yapılma· lıdır. Bahçe düz ise her tarafından işe başla,nabilir. İlk iş, bahçenin yabani ağaç ve çalılarından , yükselmiş otlardan 10 taş ve molozlardan temizlenmesidir. Toprak işienirken alt tabakaları üst, ve üst tabakaları aşağıya gelmelidir. Kök, taş, ·kesme gibi şeyler çıkarılmalıdır. Orta hesapla 40 - 50 santim derinlikte bir metre murabbaı toprağın kirizme için altını üstüne getirmek yerine göre 8 - 14 kuruşa çıkar. 80 - 100 santim derinlikte yapılır ise 25 - 40 kuruş arasındadır. Eğer aşağı tabakalarda kaya, taş, kök gibi oyalatıcı şeyler bulunuyarsa bu hesap bazen bir o kadar daha yükselir. Kirizmeden sonra çiçek bahçe yerinde çok su toplanmaması için icap ederse suları akıtacak kanalizasyonlar yapılır. Bu da toprak, çimento künkler veya düz kapak taşlarıylıı. olabilir.çiçekgönder