KINA ÇİÇEĞİ (Balzamina)

Kına çiçeğini herkes tanır. Bahçelerde ve balkonlarda yetiştirilen tanınmış bir çiçektir. Fidanın boyu çeşidine göre 20-60 santimetre olur, çiçekleri katmerli ve katmersiz olmak üzere yirmi çeşidi vardır. Temmuz'dan Kasım'a kadar çiçek açar. Tohumları olgunlaşınca tohum kabukları birdenbire açılarak hepsini saçar. Çi çekler kuruduğu gibi tohum keselerini sık sık gözden geçirmek ve büsbütün sararmadan toplamak lâzımdır. 1 — Buison çeşidi: Çiçekleri katmerli kırmızı, büyük ve yapraklardan uzak olarak açar ve Acalya fidanına benzer. 2 — Double: Bu katmerli cinsin pembe olmak üzere altı renk çeşidi vardır. 3 — Kamelya: En kuvvetli ve güzel cinsidir. Çeşitlerinin gayet geniş ve dolgun katmerli çiçekleri vardır. 4 — Bodur katmerli cinsi: Bodur cinsinin dört beş renkli bodur çeşitleri vardır. Kına çiçekleri sıcak ve gübreli yerlerden hoşlanır. Sık sık sulamağa ihtiyacı vardır. Bahçede bölmelerin ortasına, kenar bölmelerine ve bodur cinsleri de bölme kenarlarına dikilir. Tahta kasalarda veya saksılar içinde yetiştirilerek balkon, pencere ve saksıların süslenmesinde kullanılır. Kına çiçekleri tohumu Nisan'da üç numaralı hare bulunan kasalara ekilir. Gölgeli fakat sıcak bir yerde bulundurarak çimlendikten on gün sonra aynı toprağa şaşırtma etmelidir. Mayıs sonlarında bahçeye dikilir. Bahçe toprağının gübreli olması ve fidanların kolayca sulanabilecek bir surette bölmelere di-kilmesi lâzımdır. Bu çiçeklerin kökleri incedir. Çiçek zamanında bile toprağiy- le çıkarılmak şartiyle, yerinden başka bir bölmeye taşınırsa 1-2 gün gölgelendirmek ve sık sık sulamak şartiyle kolayca tutarlar. Çok gölgeli bir yerde boylanırlar. Fidanlar arasında 30-40 santim aralık bırakmalıdır.