KEDİ OTU Kırmızı erguvan

pembe çiçeklisi de makbuldür. Tohumları Eylül'de beş numaralı toprağa ekilir. Bir defa şaşırtması yapılır. Soğuktan ko- runocak siperli yerlere dikilirse Mayıs'ta çiçeklenirler. Mart’ta da ekilebilir. Güneşi sever. Her toprakta yetişir. Saksılarda da yetişebilir. Bu bitkinin yaprakları ayakteri koktuğundan dolayı o kadar makbul değildir.