KARYOTA ÇİÇEĞİ

Palmiye sımfındandır. Sıcak salonlara mah-sus ve aydınlık yerden hoşlanır, Toprağı üç numaralı top¬raktır. Tohumla yetişir.