KARANFİL (Dianthus)

Katmerli çeşitleri, ev hanımları tarafından hevesle ve kolayca yetiştirilmektedir. Saksılar halinde güneşten, yağmurdan, gölgeden, hattâ soğuktan kolayca müteessir olmıyan karanfiller, çiçeklendikleri zaman eve renk ve koku getirirler. 15-18 cm kutrundaki saksılara kumlu ve elenmiş bahçe toprağı doldurunuz. Mart - nisan aylarında 4-5 cm derinliğinde gömeceğiniz fideler, kısa zamanda büyümeye başlarlar. Dallanmayı temin için birkaç defa uç alınız. Büyük çiçekler elde etmek istiyorsanız yanlardaki küçükleri koparınız. Nebat uzadıkça destek vererek bağlayınız; haftada bir defa kimyevî gübre şerbetiyle sulayınız. Eğer kışın ılık bir Margerit: Yalnız sizi görüyorum!. Orman gülü: En güzeli sizsiniz!. yerde bulundurursanız bütün sene çiçeklenme bekleyebilirsiniz. Solan çiçekleri sapın dibinden kesiniz. Has-talık ve haşerelerden koruyunuz.