KALANCHOE,Kalanşaa

KALANCHOE,Kalanşaa Kış boyunca kırmızı veya portakal renginde küçük çiçek¬ler veren çok sevilen etli yaprakL bir bitkidir. Çiçekleri son¬baharın ilk günlerinde meydana gelirler. Hafif ısıtılmış yerlerde fazla sulanmaya ihtiyaç olma¬dan, sadece toprağı nemli tutulmak şartıyla sıhhatli kalabi¬lir, Bitki çok fazla sulanmayıp saplarının çürümesine ve ken¬disinin de ölmesine mani olunmalıdır. Çiçeklenme dönemin¬den sonra budanabilir, saksısı da değiştirilir. Bu işlem sırasın¬da iyi kaliteli komposto kullanılır. Mayıs ayı ortalarında gü¬neşli yerlere toprak içine saksısı ile gömülür. Çoğaltılması çelik ve tohum ile olur en iyi çelikler ilkba¬harda alınır. Ayrıca budamadan elde edilen filizler de çelik olarak kullanılabilir. Her iki yolla da alınan çelikler kumlu toprak bulunan saksılarda kolayca köklenirler ve daha son¬ra büyük saksılara alınırlar.