KADİFEHİNT KARANFİLİ (Tagete)

Değişik bodur ve yüksek cinsleri ve çeşitleri vardır. Portakalî ve kahve renginde katmerli olanları makbuldür. Her yıl yeni çeşitler elde edilmektedir. Orta ve kenar bölmelerinin içinde mozayik gibi yetiştirilebilir. Güneşi severler. Yükselenleri bölmelerin arkalarına dikilir. Nisanda tohumu beş numaralı toprağa ekilir. Bir defa şaşırtmadan sonra tarlasına dikilir. Bazı bahçe- vanlar tohumları Şubatta camekâna ekerler ve Nisanda böl-melere dikerlerse de soğuk yerde ilkbahar donlarından müteessir olurlar. Bol çiçek ve bol tohum verirler.