Jasminum türleri YASEMİN LER

Z eytingiller familyasındandır. Jasminum cinsi, genellikle tırmanıcı yapıda, kışın yaprak döken ya da dökmeyen çalı ve-ya ağaççık formundaki bitkilerin 300 kadar türü vardır. Kuzey Amerika dışında dünyanın tüm tropikal ve astropikal bölgelerinde yabani örneklerine rastlanan Yaseminlerin Türkiye’de yetişen bazı önemli türlerini burada ayrı ayrı başlıklar altında ele alıyoruz: J.officinalis(Beyaz çiçekli yasemin=Gerçek yasemin=Tıbbi yasemin): Kökeni İran’dan Himalayalar’a ve oradan Çin’e kadar uzanan bölgelerde olan bu tür, tırmanıcı özel-likler taşıyan ince uzun sürgünleriyle 8-10 m. kadar boy atabilir. Karşılıklı dizili, tüysü biçimli, parlak yeşil yaprakları; haziran-eylül ayları arasında açan beyaz, hoş kokulu çiçekleri vardır. Uzun süre çiçekli kalan yaseminler, ülkemizin kış mevsimini ılık yaşayan Batı ve Güney bölgelerinin kıyı şeridindeki bahçelerde sıkça yetiştirilmektedir. J.nudiflorum (Sarı çiçekli yasemin=Kış yasemini): Anayurdu Akdeniz Havzası olan bu tür, daha çok yere doğru sarkan sürgünleriyle 2 m. kadar uzayabilir. Almaşık dizilişli, üç parçalı ya da basit yaprakları yeşil renklidir. Kış sonu ile ilkbahar başlarında tek tek ya da 3-5’i bir arada açan çiçekleri sarı renkli ve kokusuzdur. Genellikle ülkemizin kışı ılık yaşayan kıyı şeritlerindeki bahçelerde kış sonunu ve baharın gelişini simgele- Yasemin yen çiçeklerden biri olarak sevilerek yetişti-rilmektedir. J.sambac (Arap yasemini=Ful): Arabistan ve Hindistan kökenlidir. Keskin ama hoş kokulu irice beyaz renkli çiçekleri vardır. Ülkemizin kışları ılık yaşayan Güney Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki bahçelerde yetişti-rilmektedir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Yukarda tanımları verilen yasemin türleri, bol güneşli ve sert rüzgârlardan korunmalı yerleri sever. Bu bitkiler mümkünse bahçenin güneye bakan yerlerinde ve doğalarına elverişli yerlere dikilmelidir. Suyu iyi akıntılı olmak koşuluyla her türlü toprak tipine ko layca uyum sağlayıp iyi gelişir. Yaseminin çiçeklenme dönemi bittikten sonra istenmeyen sürgünleri budanıp çıkarılabilir. Bitkinin üretimi, yazın alman 7,5-10 cm. uzunluktaki çeliklerinin soğuk yastıklara daldırılmasıyla yapılır. Yaseminler genel olarak bahçelerimizde duvarlara, çit, kemer, pergola, kame-riye, kurumuş ağaç ve benzeri nesnelere tırmandırılmak üzere dikilir.