YUMURTA ÇİÇEĞİ (Solanum Ovigerum)

Bir cins patlıcandır. Meyvası beyaz ve tavuk yumurtası gibidir. Mey- vasının gösterişli olmasından dolayı saksılara dikilir. Tohumu Şubat'ta patlıcan gibi ekilir. Toprak harcı altı numaralıdır. Fideleri iki defa şaşırtma etmeli ve ancak Nisan sonunda eğer havalar henüz soğuk ise Mayıs ortasına doğru dikil-melidir. Serası olanlar bunları serada büyütebilirler. Cardinal Caméléon çeşidi kırmızı yumurtaya benzer. Bunların meyvaları salonlarda süs olarak kullanılır. Fran- sızlar bu bitkiye (Piante au oeufs) derler. ÖMÜRLÜ ÇİÇEKLER Ömürlü çiçeklerin bir kısmı, yıllık olanları camekânlarda, limonluklarda, seralarda veya iklim bakımından sıcak yerlerde yıllarca yaşayanlar; diğer bir kısmı kökleri sovanlaşan veya gövdeleri odunlaşan çiçeklerdir. Bazıları açıkta kışı bozulmadan geçirirler. İlkbaharda yeniden sürerler. Bazıları ise sovanları topraktan çıkarılıp saklanır ve baharda dikilerek yetiştirilir.