Yucca türleri AVİZE BİTKİLERİ Diğer adı: Yukka?lar

Z ambakgiller familyasındandır. Kökeni Kuzey Amerika ile Karayipler olan Yucca cinsi, yapraklarını dökmeyen (hepyeşil) ağacımsı bitkilerin 40 dolayında türü bulun-maktadır. Avizeye benzeyen gösterişli çiçek salkımları nedeniyle dilimizde Avize bitkisi diye adlandırılan bitkiye, bazen Yukka da denmektedir. Çoğu türü gövdesiz olan avize bitkilerinin tabanından süren kılıç benzeri şerit biçimli, sivri uçlu, koyu yeşil renkli yaprakları; yaz mevsiminde bitkinin tepesinde beyaz ya da kimi zaman menekşe renginde gösterişli bir kömeç halinde açıp da uzun süre açık kalan çiçekleri vardır. Avize bitkileri, bahçelerimizde tek tek veya gruplar halinde örnek vurgulama bitkisi olarak yetiştirilir. Bulundukları yere tropik ve egzotik bir hava ÖNEMLİ TÜRLERİ A.hippocastanum (Beyaz çiçekli atkestanesi): Kökeni Anadolu ve Yunanistan olan bu tür, günümüzde ülkemizin büyük kesiminde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ama, Güney Ege ve Akdeniz kıyı şeridimizin ılık iklimi bitkiye uygun olmadığından buralarda yetiştirilmesi önerilmez. 30 m. kadar boy atabilen bu türün iri başaklar oluşturarak açan beyaz çiçekleri, yaprakları ve ağacın genel görüntüsü pek gös-terişlidir. Ancak, yetiştiği yerde gelişen kökleriyle çevresinde bulunan asfaltı ya da betonu parçalayabileceği akılda tutulmalıdır. A.carnae (Kırmızı çiçekli atkestanesi): Anayurdu Kuzey Amerika olan bu tür, 20 m. kadar boylanabilir. Türkiye’de seyrek görülen bu atkestanesi türünün pembe çiçek açan çe-şitleri de bulunmaktadır. Avize bitkisi getirirler. Böylece bitkinin benzersiz güzelliği de vurgulanmış olur. Bazı avize türleri, ev ve diğer kapalı mekânlarda, saksı içinde ye-tiştirilmektedir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Avize bitkileri, bol güneşli sıcak ortamları; suyu iyi akıntılı (süzek) toprakları sever. Yetiştirilmesi ve bakımı kolay olan bitkinin üretimi tohumlarıyla; daha da çabuk ve kolayı yan sürgünlerinin bitkiden ayrılıp dikilmesiyle gerçekleştirilir. ÖNEMLİ TÜRÜ Y.gloriosa: Kökeni Kuzey Amerika olan bu tür, en fazla 5 m. kadar boylanabilir ve yap-rakları 60-75 cm. uzayabilir. Koyu yeşil renk li olan yaprakları şerit biçimli, sert ve ucu di-ken gibi sivridir. Bitkinin tepesinde 120 cm. kadar uzunlukta görkemli bir çiçek kümesi oluşabilir. Beyaz renkli çan biçimli çiçeklerinin ucu aşağı sarkık durumda olur. Ege ve Akdeniz bölgelerimizin kıyı şeridindeki bahçelerde kolaylıkla yetiştirilebilir.