IRIS RETICULATA İris

IRIS RETICULATA İris Bahçede bordürlerde iyi bir görünüş sağladığı gibi ev lerde de yetişen uzun ömür¬lü soğanlı bir bitkidir. Kır- mızımtrak ve muhtelif tonda mavi çiçekli türleri vardır. 8-10 cm. derinliğinde, güb- reli komposto ile karışık top rağa ekilen bitki, eğer hava durumu müsaitse Şubat a- ymda çiçek verebilir. Sekiz, on adet soğan aynı saksıya eki¬lebilir ve adi toprakla doldurulmuş saksının üzeri yani so¬ğanların üstü de 5 cm. toprakla örtülmelidir. Bahçelerde toprak içine sekiz, on cm. derinliğinde gömü¬len saksı, Ocak ayında içeri alınarak hafif ısıtılmış odaya ko¬nur, bu esnada toprak nemli olmalı, sıvı gübre ise kullanıl¬mamalıdır. Çiçeklenme döneminden sonra bahçeye dikilebilir.