ıkebana sanatı çiçek

Kocamın Senday'da Tohoku Üniversitesinde görevli olması nedeniyle 6 yıl kaldığımız Japonya'dan  güzünde döndükten sonra benden J apooya'daki çiçek düzenleme sanatı üzerine bir şeyler aniatmarn sürekli olarak istendi. Uzun süre bu istekleri karşılamakta ikircikli kaldım. Bunun nedeni öncelikle olumlu bir güç kaynağı olarak duyduğum saygıya, bilinemezliğin yaşanmasına verdiğim öneme bağlanabilir.Öz anlatılamayacağına, ancak anıştırılabileceğine göre «Çiçek Yolu» nu dile getirmeye çalışmak çelişkili bir girişim olacaktı. Ayrıca ilgi gösterenierin yolda karşılaşılabilecek güçlükIere göğüs gererek derindeki öz anlamı kavrama uğraşını göze alamayacak ancak değişik ve çekici bir konuya yüzeysel bir merak gösteren kimseler olabileceği düşüncesi benim susmaktaki kararlılığımı artırıyordu. Ancak konuya ciddi olarak eğilrnek isteyenlerin sürekli istekleri beni gene de çiçek düzenleme üzerine bir şeyler anlatmaya, aslında anlatılamayacak olan gizli özü elden geldiğince anlaşılır sözcüklere sığdırma çabasına itti. Doğu geleneği içinde yoğrulmuş insanlar yaşantıları ve izlenimleri üzerine akılcı bir yaklaşımla açıklama yapmaya ne gerek ne de gereksinim duyarlar. Bu yüzden Doğulular bu sanatın derin anlamı ve özü üzerine kapsamlı yazılar bırakmamışlardır. Bu yazmamamın geciktiren bir ll başka engel de eski kitaplardaki yazıların ve anlatım biçimlerinin birden çok anlam çağrıştırması ve bunun da bu yazımız yorumlanmasını güçleştirmesi olmuştur. Öte yandan eski geleneğe bağlı ustalardan yıllar süren bir eğitim görme olanağını elde etmiş, kişisel yaşantı ve deneyimlerinden yararlanarak bu konuda açıklayıcı bir yapıt vermiş bir Batılının olmaması, kolay kolay da çıkacağa benzernemesi bu kitabı yazmaını zorunlu kılmıştır. Seneler süren bir çalışma sonucu bu sanatı öğrenmenin ve  ustalık sınavını başarmanın bana nasip olduğunu belirtınem belki yerinde olur. Eski görenekiere göre usta tarafından bana üzerinde ustanın beyaz renkteki arınası bulunan bir siyah üstlük ve güzel bir çini mürekkep yazısıyla yazılmış bir diplama törenle sunuldu ve bana çiçekmatik adı takıldı. İçinde Japonya'da tuttuğum günlüğün ve başka değerli eşyaların bulunduğu sandık ne yazık ki sonradan kayboldu. Bu yüzden buyazıyı yazarken başvurduğum en başta gelen dayanağım belleğimdir. çiçek gönder