YAVŞAN OTU ÇİÇEĞİ (Veronica)

olanları daha makbuldür. Mavi çiçekleri pek zariftir. Demet yapmağa, vazolara iyi gelir. Değişik çeşitleri vardır. Tohumlcrı Nlsan’da doğrudan doğruya bahçede kenar bölmelerin arkalarına doğru ekilir. Şaşırtmaya lüzum yoktur. Saksılarda da yetiştirilir. YAZ