Hibiscus rosa sinensis ÇİNGÜLÜ

 begümecigiller familyasındandır. Ana-yurdu Çin ve Japonya olan Çingülü (Hibiscus rosa sinetısis), kış mevsiminde yapraklarını dökmeyen, çalı ya da ağaççık formunda gelişen bir bitkidir. Bahçelerde isteklerine uygun ortamlarda yetiştirildiğinde 2,5-5 m. kadar boylanabilir. Hafif tüylü veya tüysüz sürgünleri; koyu yeşil renkli yumurta ya da genişçe mızrak biçimli, 15 cm. kadar uzayabilen iri, parlak yüzeyli yaprakları vardır. Yaz ve sonbahar aylarında yaprak koltuklarından uzayarak sürekli ve tek tek açan beş taçyapraklı, parlak kırmızı renkli gösterişli çiçeklerinin ortasında uzayan iri erkeklik organının ercik başları sarı renklidir. Çingülü bitkisinin farklı ve güzel renkte çiçek açan ve aşağıda bazıları sayılan pek çok çeşidi elde edilmiştir. Çingülleri etkileyici yaprakları ile özellikle kısa ömürlü olduğu halde sürekli, bolca açan albenili çiçekleri nedeniyle bahçelerimizde örnek vurgulama bitkisi ve çalı gruplarıyla bordürler- de gözü okşayan süs bitkileri olarak yetiştirilir. Çingülünün aşırı gelişmesi istenmezse fi-deler büyük saksılara ekilir. Böylece fazla boylanmayan ve yeğlenen kap bitkisi olur. P.occidentalis (Batı çınarı): Kökeni Kuzey Amerika olan bu tür çınar ağacı, 25 m. kadar boy atabilir. 3 loplu, parlak yeşil renkli yap-rakları vardır. P.acerifolia-P.hispanica (Akçaağaç yapraklı çınar=Londra çınarı): Batı Avrupa ve özellikle İngiltere’de sıkça yetiştirilen bu tür, yukarda sayılan iki türün doğal melezidir. Ve her iki türün özelliklerini taşır. 25-30 m. kadar boylanabilir. Çingülü İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Çingülü, sıcak ve ılık iklimlerin bitkisidir. Ülkemizde özellikle Güney Ege ve Akdeniz bölgelerimizin kıyı yörelerinde yetiştirilmeye pek uygundur. Don olayına karşı çok du- yarlıdır. Bu olayı yaşayan yörelerdeki çingül- lerinin topraküstü kesimleri ölür. Ama, ertesi yılın ilkbaharında bitki gene kökünden sürer. Bu bilgilerin ışığında çingüllerinin uygun iklimlerde ve soğuk rüzgârlara kapalı yerlere dikilmesi; kış mevsiminde kökünün malçlama yapılarak korunması doğru olur. Çingülü bitkisi bol güneşli ortamları sever. Kesenkes suyu iyi akıntılı (süzek) topraklara dikilmesi gerekir. Organik madde yönünden zengin (bitek) ve pH’ı nötrden alkaliye kadar değişen tipteki topraklarda iyi gelişme gösterir. Çingülü bit-kisi budanmaya pek az gereksinir. Bu nedenle bitkinin çiçek açma dönemi bittikten sonra uç alma denilen yöntemle sürgün ve dallarının kısaltılması yeterli olur. Çingülü bitkisinin