HER DEM TAZE ÇİÇEĞİ(Helicerisum)

Solmaz çiçek gibi çiçeklerini uzun zaman koruyan bu bitkiye; ölmez, acem patı gibi adlar da verilmiştir. Yıllık ve ömürlü olan çeşitleri vardır. Yıllık olanlar Xeranthemum ismiyle tanınmıştır, yetiş-tirilmesi birbirinin aynıdır. Salonlarda kurutulmuş olarak vazolarda kullanılır. Güneşli kenar ve orta bölmelere dikilir. Saksıaa da yetiştirilir. Çiçekleri tamamen açılır açılmaz uzun saplariyle beraber kesilerek gölgeli bir yerde saplarından bir tarafa asmak suretiyle kurutulursa renk ve şekillerini bütün tazeliği ile korurlar. Eylül’de altı numaralı toprak karışımını taşıyan kasalara tohum ekilir. Fideler kışın limonluk ya da güneye karşı siperli bir yerde camlı kasalar içinde şaşırtma edilir ve Mart sonunda tarlasına dikilir. Ya da Mart sonunda kasalara ekilen tohumların fideleri Mayıs'ta tarlasına ekilir. Herhangi mevsimde dikilirse dikilsin fidanların arasında 30 - 40 santimetre aralık bırakmak lâzımdır. Bu çiçekler hafif toprakları sevdikleri için toprağın pek fazla killi olmaması şarttır. Yaz sonuna doğru çiçek açarlar. HEZERAN - (Delfinium) — Bu cinsin bir de ömürlü olan çeşitleri vardır. Çiçekleri katmerli olanları makbuldür. Çeşitleri boylandığı için bölmelerin arkalarına dikilir. Tohumu Nisan’da dört veya beş numaralı toprağa ekilir. Mayıs'ta bölmelerine dikilir. Güneşten hoşlanır.