HEDERA HElJX Alacalı Sarmaşık

HEDERA HElJX Alacalı Sarmaşık Çeşitli şekillerdeki yap¬rakları güzel bir görünüşte olup ev ve camekânlar için dekoratif bir bitkidir. H. Helix bu bitkinin dayanıklı bir türüdür. H. Canariensis Variegata ise daha nazik ve itinalı bakım işteyen diğer bir türdür. Sarmaşık bitkisi, don teh¬likesi olmayan ısıtılmamış camekânlarda ılık su verile¬rek ve kuvvetli güneş ışığın¬dan korunmak şartıyla yeti¬şebilir. Aslında fazla yük¬sek ısıyı da tercih etmez. Su miktarı yaz mevsiminde arttırılarak, toprağın kuruması yüzünden yaprakların dökül¬mesi önlenmiş olur. Bu arada sıvı kimveyi gübrelerde verile¬bilir. Bu bitkinin çelikle çoğaltılması çok kolaydır. 8-10 cm. bo¬yundaki çelikler su dolu cam kavanozlarda köklendirildikten sonra, içinde iyi cins saksı kompostosu bulunan saksılara abnırlar.