HAŞHAŞ GELİNCİK (Pavot)

Bahçelerde süs için yetiştirilen büyük ve katmerli çiçekli haşhaşlar ile değişik renkte ve nakışlı gelincikler vardır. Bunlar güneşi sever ve bölmelerin arkalarına doğru dikilir. Tohumları çok küçüktür. Beş numaralı harca ekilir ve az örtülür. Eylül’den Nisan’a kadar ekilebilir. Bir defa şaşırtma yeterlidir. Bol tohum verir-ler. Tohum kozalakları kendi kendilerine tohumlarını döker ler. Bundan dolayı ertesi yıl evvelce dikili bulunduğu yerden yine kendi kendine fideler çıkar. Haşhaş HELİOTROP - (Heliotropium) — Bahçe Vanelyası da denir. Güzel kokusu vanelyaya benzer. Yazın açıkta, kışın camekânda yaşayan cinsleri vardır. Tohumla ve çelikle yetiştirilir. To-humları Şubat'ta ve camekân içinde iki ya da üç numaralı toprak harcını taşıyan kasalara ekilir. Güneşten hoşlanır. Çelikleri Mart'ta ve camekânda funda toprağında yapılır. Ömürlü bir çiçektir. Saksıda iyi yetişir. Bodur ve yükselen çeşitleri vardır. Vazoları da süslemeye yarar. Bölmelerin ortalarına dikilirse bütün yaz çiçek verebilir.