güzel çiçekli ağaç

Çiçekli ağaçların en iyileri, çiçeklerini uzun müddet muhafaza eden cinslerdir. Bunların arasında yapraklarını açmadan evvel turfanda çiçek verenler vardır. Japon ayvası, pembe erguvan manolya, Forsitya, güzel kokulu Kalikantüs nevileri, katmerli çiçek elması, çiçek kirazı, çiçek şeftalisi, çiçekeriği gibi. Kenar ve orta tarhlara dikilen bu ağaçları buda- Kahkaha yarak şekil verdiril0bilir. Mevsim itibarile N isan, Mayıs ve Haziranda çiçekleneulerden: Diervilla, Spirea çeşitleri, Kronil4 4 la, ağtıç şuk ay i k i , l ey l a k l ar, Poten tillıı, Rhus cotio us, fulbahar (Filudelfüs), hanımeli çeşitleri, A l tea, Liriodendron, Cy tisus,. Dötzialar, Eksochord a , Cotoneasterler, Clethra , Ceanotüs, Col utea, Ueltisarı sa l k ı m, Berberit Artemisia, Amygdalis, Akebia, Audromeda gi bi cinslerin renk renk çeşitleri en makbul olanlardır. Bu cinslerin ekserisi çeli k veya daldırma ile ç oğ-altı l a b ilir. Çelı k le ri ey l u l d e gü b rel i v ekumlu bi r top rakta biraz gölgeli bir yerde çiçek yapmal ıdır.