GÜNÜMÜZDE ÇİÇEK BÜYÜTMEK

Günümüzde salon  çiçek başarılı şekilde yetiştirmek 20 veya 30 yıl öncesine kıyasla çok daha kolaydır. Son yıllarda çok daha üstün kaliteli pek çok çeşidin bulunması yanında, çiçekler hakkında geniş bilgi ve yeni bakım teknikleri, istendiğinde herkes tarafından kolayca elde edi-lebilir hale gelmiştir. Salon bitkisi yetiştirmek çiçekçi ve onlar için gerekli zaman ve bakımı göze alan herkes, başarılı bir bahçevanlık için gerekli “yeşil parmakların” içgüdüsel hünerini artırabilir. Ancak çiçek  çeşit sayısındaki artış, kendine özgü zorlukları da birlikte getirmektedir. Uzun zaman sadece geranium veya begonya yetiştirmek oldukça koaydır denebilir. Bir zaman sonra, onlar için neyin iyi olduğunu, yumanızda hangi yerin onlara uygun düştüğünü, nasıl çelik alındığını bilirsiniz. Oysa bugün kullanılan yüzlerce bitki çeşidi vardır. Bunlardan bazıları çok ışık isterken diğerleri az ışıktan hoş lanmakta, bazıları ise bol suya gereksinim duyarken diğerleri az su istemektedir. Keza bu bitkilerden bir çoğu düzenli bitki besin maddelerine gereksinim duymaktadırlar. Bu bitkilerin tümü hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek her çiçek için neyin yararlı neyin yararsız olacağını bilebilmek için bahçe çiçekleri konusunda uzman olmak gerekir ki çoğumuz bu işin dışında kalıyoruz demektir. çiçek bakımı için, gerekli literatürün olması çok güzel bir imkândır. Eğer bütün maklelerin salon çiçekler  üzerine yazılmış kitaplarla doldurmayı arzu eder ve onların hepsini okumaya uğraşırsanız çiçeklerin  bakımı için zamanınız olmayacaktır. Temel fakat hayati önemi haiz, bilinmesi gereken bilgiler arasında çiçeklerin  nerede bulunmaları (yer konumu), uygun sıcaklık ve beslenme özellikleri gelmektedir. çiçeklerin sağlıklı büyümesi açısından bu bilgiler çok önem