GÜNDÜZ SAFA (Convolvulus)

Fransızlar, buna Belle de Jour derler. Çeşitli renklileri vardır. Bol çiçek açarlar. Her toprakta yaşıyabilir. Plâtbandla- ra, korbeylere dikilir. Büyük çiçekli çeşitleri daha makbuldür. Tohumlarını Nisan'dan Temmuza kadar bahçeye dikmelidir. Şaşırtma yapmağa lüzum yoktur. Harçlı topraklardan en ziyade beş numaralı topraktan hoşlanır.