GÜMÜŞ SEPET (Arabis)

Alp dağlarının bir bitkisidir. Süt beyaz çiçekli, bodur, bulunduğu yerde yayılan bir çiçektir. İlkbaharda erken çiçeklenir. Orta bölmelerin kenarlarına, bordürlere dikilir. Tohumu Eylül'de üç numaralı harca ekilir. Ekim, Kasım’da bölmelere dikilir. Nisan’da çiçek açarlar. Ömürlü olan bir çeşidi var-dır.