GÖZLÜK ÇİÇEĞİ (Lunaria)

(Lunaria) ? İki yıllık olan bu çiçeğin ömür¬lü olan bir cinsi de var¬dır. Çiçeklerinden çok tohum kesesi gözlük camına benzediğin-den dolayı makbul- Göziük çiçeği (Lunaria) dür. Nisan'da beş nu¬ maralı toprağa tohum ekilir ve bir defa şaşırtma yaptıktan sonra bahçenin güneşli yerlerine dikilir. Ertesi yıl ilkbahar¬da çiçek açarlar. Çiçek kuruduğu zaman ipekten yapılmış parick ve gözlük camı şeklinde tohum kesesi verir. Bu kese¬ler kuruyunca salonlarda vazolarda süs olarak kullanılır. GÜL - (Rosa) ? On beş bini geçen gül çeşitlerinin nasıl yetiştirileceğini, gül bahçelerinin nasıl yapılacağını gösteren (Gül Bahçesi) adlı kitabıma müracaat etmelidir. Gül hakkın¬da en iyi ve en fazla bilgi veren bundan başka eser yoktur.