GODETYA - (Godetia)

Yer açalyası da denir. Godet- ya çiçeği bahçelerimizde eski bir çiçek değildir. Kaliforniya- dan Avrupa’ya gelmiş olan Godetya çiçeklerinin hepsi ancak bir yıl yaşarlar. Bahçelerde bölmelerin yazlık süslemesi için elverişli bir çiçektir. Kesilmiş olarak demet yapımında çoklukla kullanılır. En tanınmış cinsleri: 1 — Rübikünda: Bu cins çiçeklerin parlak rengi, fidanın güzel şekli ve özellikle değişik renklere sahip çeşitleri vardır. En güzel çeşitleri: Lâvand, İsplendans- dır. 2 — Şamiti: Çiçekleri büyük özellikle katmerli çiçek açan çeşidi çok güzeldir. Katmerli çeşidi katmerli karanfile benzer.  3 — Vayt cinsi: Çiçekleri geniş, ve değişik renklerdedir. Katmerli, katmersizleri vardır. Çeşitleri arasında; Nen Krem- son, Glov, Nenekarlât, Lâdi Alpemarl ile bolca beyaz ve kırmızı çizgili çiçek açan (Nen-kompakt-bijou) çeşitleri iyidir. Godetyalar orta ve kenar bölümlerin süslenmesine ve saksı içersinde ye-tiştirmeğe elverişlidir. Güneşli yerlerden hoşlanır. En çok sevdiği toprak killi ve az kumsal fakat güzelce gübrelenmiş olandır. Yetiştirilmesi: Tohumla yetiştiri len Godetya çiçekleri iki mevsimde ekilir. Eğer limonluk varsa tohumları Eylül sonunda saksılara ekerek kışın bunları limonluğa almak suretiyle turfanda çiçek açtırmak veya Mart'ta üç numaralı toprak harcını taşıyan çanaklara tohum ekerek aynı toprağa şaşırtma edip daha sonra Mayıs'ta bölmelere 25 - 30 santimetre ara ile veya saksılara dikmek suretiyle yetiştirilir. Camekâna alı- Godetya nan fidanları Nisan'da doğrudan doğruya tarlaya dikmelidir. Mart’ta ekilen tohumların fidanı Temmuz'da ortaya çıkar. Eğer tohumlar, camekânlı kasalara veya limonluklarda Ocak veya Şubat ayında ekilir, Nisan'da tarlasına dikilirse, suyu ile soğuktan korunmasına dikkat etmek şartiyle bunların Mayıs sonuna doğru çiçek açmaları sağlanmış olur. Bir de Haziran’da tohum ekmek ve aynı dikkati göstermek şartiyle Ekim ve Kasım’da çiçek yetiştirilmesi mümkündür.