GERANİUM Sardunya

GERANİUM Sardunya Çeşitli renkteki çiçekleri ve zarif yaprakları ile çok sevilen kıymetli bir bitkidir. Yaprak renkleri toprak, mevsim ve dışarı yastıkla¬rında yetişmesine göre deği¬şiklik gösterirler. Normal şartlarda ve camekânlarda yetişen bitkilerin yaprakları koyu parlak veya erguvan ve sarımtrak renkleri ile çeşitlilik gösterirler. Çiçekleri ise Zonal gruptakilerden daha çoktur ve huni şeklinde, zıt renkli dar ve güzel iki çiçek yaprağı mey¬dana getirirler. Sardunya?nın sayısız renkte türleri olup bü¬yüklük, şekil ve yetiştirilme bakımından değişiklik gösterirler. Bu değişik türlerden biri de Kral sardunyadır. Mayıs-Ha- ziran ve Temmuz ayında, göz alıcı çiçekleri ile kendisine kral dedirtecek kadar güzel bir görünüşte olur. Zonal tipten olduk-ça değişik bir yetişme tarzı vardır. Ancak bir devre çiçek ve¬rebilir, zonal tip ise bütün mevsim çiçeklidir. Kral sardunya ilkbaharda 7,5-8 cm. lik saksılara konur, bir müddet sonra yapraklanır, Mayıs-Haziranda ise çiçekle¬nir. Gece 18-20 derece ısı, gündüz de bol miktarda su ve ışık gerekli olup, bitkinin tamamen köklenip çiçeklenmesinden sonra taze filizlere bol miktarda temiz hava verilmelidir. Sa¬pın alt kısmı odunumsu ve sert bir hal alınca oldukça güç ke¬silir. Bitki bir müddet kuru tutulursa da yeni tomurcuklar be¬lirince normal sulama yapılmalı, daha sonra da geniş saksı-lara alınmalıdır. Kışın sulama minimum derecede yapılmalı¬dır. Genç sardunya bitkisi ilkbaharada 5-7,5 cm. çaplı saksı¬lara konur, yaz sonunda ise filiz sürdürmesi sağlanmalıdır. Yaşlı bitki ise gelecek yıl için örnek olarak bulunduru¬lur, istenen çiçek rengini elde etmek için de (fazla zengin ol¬mamak üzere) iyi toprak ve bol ışık gereklidir. Büyüme için fazla su ile gıdaya ihtiyaç yoktur.