FUCHSIA Küpe Çiçeği

FUCHSIA Küpe Çiçeği Sayısız cazip türleri olan bir bitkidir. 1896 da elde edi¬len Royal Purple adlı türü ise çok sevilen, kuvvetli bü¬yüyen bir bitkidir. Bir camekân bitkisi olup ilkbahardan sonbahara ka¬dar çiçeklerini korur. Kışın olgun bitkiye az su verilerek don tehlikesi olmayan camekânlarda dinlendirilir. Kış sonunda ise budama yapılarak ve sıcak şartlar temin edilerek yeniden gelişmeye başlatılır. Çoğaltma genellikle çelikle olur ve ilkbahar, haziran son¬larında yapılır. Köklü çelikler yazın büyüyerek kış için ör¬nek bir bitki durumuna girerler. Genç bitkiler, John İnnes saksı kompostosu bulunan 7,5-8 cm. lik saksılarda ve normal sıcaklıktaki camekânlarda korunarak ilkbaharda 12-15 cm. lik saksılara alınırlar. Her sap gelişmeye başlar ve bir çu¬bukla desteklenir. Çalı manzarasında olan bitkinin tepe tomurcukları kesi¬lerek yeni bir şekil kazandırılıp gelişmesi sağlanır ve bu iş¬lem sık sık tekrarlanır. Çiçeklenme mevsiminin uzaması için yazm muntazam olarak besin verilir. Yeşil ve beyaz renkli haşereler bitkiye zarar veriyorsa DDT/BHC ile ilâçlanır, kır-mızı örümceklere karşı da malathion ile mücadele yapılır.