FREESlA

FREESlA Serin camekânlarda yetişe bilen sayılı bitkilerden biri olup, kasım ayından ilkba¬hara kadar çiçek verebilir. Melezleme Ue elde edilen, sarı çiçekli F. Refracta Le- ichtlinii ve pembe çiçekli F. Armstrongii adlı iki türü vardır. Şubat ayında çiçek alabil¬mek için, üst taraftan tomurcuklanan çiçek soğanları 12,5-15 cm. lik saksılara Ağustos ayında dikilirler. Soğuk camekân¬larda tutulan saksıların üzeri yaprakları yeşerinceye kadar yaprak çürüğü ile örtülür ve bir müddc* sonra da normal ısı¬lı camekânlara alınırlar. Isının yüksek olmayarak çiçeklen- menin normal seyrine dikkat edilmelidir. Yeni meydana ge¬len çiçekler ince çubuklarla desteklenmeli, zayıf yapraklara ise aralıklarla su verilmeli, bu yolla bitki dinlendirümelidir. Ayrıca güneşli yerler de tercih edilmelidir.