Forsythia türleri ALTIN ÇANLARI

Z eytingiller familyasındandır. Kökeni, As¬ya ve Avrupa anakaraları olan Forsythia cinsi, genellikle kışın yapraklarını döken ça¬lı formundaki bitkilerin 7 doğal türü ile bun¬lardan elde edilmiş birçok kültür çeşidi bu-lunmaktadır. Çiçekleri ilkbahar mevsiminin başı ile ortalarında açan ve bir anda sapsa¬rı renge dönen bu bitkilere, güzel görünüş¬lerinden ötürü Türkçe?mizde Altınçam(*) adı verilmiştir. Türlerine göre 1,5-4 m. ka¬dar boylanabilen altınçanlarının kırmızım- Altınçam açar. Meyvesi yenilebilir. Bu tür alıçlar, kıyı kesimlerinde yetiştirilmeye uygun değildir. C.prunifolia: 6 m. kadar boy atabilen bu tü¬rün, sonbaharda benzersiz güzellikte sararıp kızaran yaprakları vardır. sı kahverengi dal ve sürgünlerinde, karşılık-lı dizili, kenarları dişli, basit ya da loplu ye¬şil yaprakları vardır. Türlerine göre renkleri yeşilimsi sandan altın rengine kadar değişe-bilen 4 taçyapraklı çiçekleri, dar boru biçim¬li olur. Bahçelerimizde altınçanı bitkileri, ça¬lı gruplarının sınırlarında, hafif eğilimli alan¬larda, duvar önlerinde ya da çit oluşturmak üzere dikilir. Tek tek örnek vurgulama bitki¬si olarak da değerlendirilebilir. İSTEKLERİ VE ÜRETİMİ Altınçanları, ılıman iklimi olan bölgelerin da¬yanıklı bitkileridir. Bol güneşli ya da hafif göl- gelenebilen ortamları sever, nemli ama suyu iyi akıntılı (süzek) ve orta biteklikteki top¬rakları yeğler. Yetiştirilmesi ve bakımı olduk¬ça kolay olan altınçanları, aşırı ve sertçe buda¬madan hoşlanmaz. Çiçek açmış yaşlı dalları¬nın üçte biri kadarının kesilip çıkarılması ye¬terli olur. Bu budama işinin de, bitkinin çiçek açışı biter bitmez yapılması gerekir. Bitkinin üretimi, sonbaharda 30 cm. uzunlukta alınan yarı odunsu gövde çeliklerinin soğuk yastıkla¬ra daldırılmasıyla gerçekleştirilir. ÖNEMLİ TÜRLERİ F.suspensa: Çin kökenli olan bu tür, 3 m. ka¬dar boylanabilir. îlbahar mevsimi başı ile or-taları arasında, altın sarısı renginde çiçek¬ler açar. F.viridissima: Gene kökeni Çin olan bu tür, 2 m. kadar boy atabilir, ilkbaharda yeşilimsi sarı renkte çiçekler açar. F.x intermedia:Melez olan bu altınçanı, 1,5 m. kadar boylanabilir. Parlak sarı renkte olan çiçeklerini ilkbahar başlarında açar. (*) Yazarın notu:Türkçe?mizdeki bazı kay¬naklarda, yukarda tanıttığımız Altınçanı bit¬kisine yanlış olarak Altınçanak (ya da Altın- çanağı) adları verilmektedir. Gerçekte Al- tınçanağı ya da Kalikantüs (Calyacanthus) adlı bitki, kökeni Kuzey Amerika olan ve kır¬mızı renkte çiçekler açan çalı ya da ağaççık formundaki bir başka bitkidir.