FlTTONÎA

FlTTONÎA Yumurta şeklindeki yapraklarının üzeri yeşil ve beyaz çizgilerle ağ gibi kaplı olan, normal sıcaklıkta yetişen bir bit¬kidir. Sarı ve küçük çiçekler verirse de bunlar ilgi çekici de-ğildirler. Kırmızı çizgili yapraklı bir çeşidi olup, evde yetiş¬tirmeye elverişli olmayıp çabuk büyümez. Fittonia nemli atmosferde kolayca üretilebilir. Bunun için yapraklarına her gün sıcak su püskürtülmelidir. Bodur olan bitki toprak seviyesinde büyür, bu nedenle saksısı sığ ve geniş olmalıdır. Derin dipli saksılar kullanıldığında dibine çömlek parçaları yarıya kadar doldurulmalıdır. Havalandırıl¬maya ihtiyacı olduğu gibi toprakta besleyici maddeler bulun-durulmalıdır. Ayrıca çürümüş bitki artıkları ilâve edilir.