FLOKS - (Floksic)

Ömürlü ve yıllık olan cinsleri vardır. Her ikisi makbuldür. Bölmelerin ortalarına iyi gelir. Bol çiçek açarlar. Yıllık olanları daha bo durdur. Bunların tohumlarını Eylül’den Nlsan’a kadar muhafazalı bir yerde beş numaralı toprağa ekmeli ve iki defa şa-şırtma yapmalıdır. Fidelerin bodurları orta bölmelere ve yükselenleri bölme arkalarına dikilmelidir. Güneşi severler. Ömürlü olanları diplerinden sürdükleri piçlerle çoğaltılabilir.