FİL KULAĞI (Caladium)

Yapraklarının güzelliğine rağmen, evlerimizdeki kuru hava dolayısiyle gelişmesi oldukça müşküldür. Sıcak ve rutubetli bir serada büyüttükten sonra bir müddet için evinize zerafet verebilir. Hava cereyanlarından koruyunuz.