FESLİGEN - (Basiiiç)

Reyhan denilen bu Hint çiçeği memleketimizde de çok sevilir. Fesliğen Bizans devrinden beri İstanbul bahçelerinde yaşamıştır. Her yıl hristiyanlarca ilkbahar aylarında kullanılan bir çiçektir. Fesliğen yaprak-larının özel kokusu, bunların saksılarda yetiştirilmesi, pencere ve balkon gibi daima göz önünde bulundurulmasını temin etmiştir. Bahçelerde orta bölmelerin Mozayik resimlerinde bodur olan çeşitlerinin kullanıldığı görülür. Fakat İstanbul’da yalnız saksıda yetiştirilir. Başlıca üç çeşidi vardır. Büyük yapraklısı o kadar makbul sayılmaz. Küçük veya ince yeşil fesliğen makbuldür. Yaprakları küçüktür. Bunun bir de yaprakları ve dalları patlıcan renginde olan çeşidi vardır. Fesliğen fidanını sık ve yuvarlak şekilde yetiştirebilmek için ,bunun tohumunu nisan başlarında camekânda veya sıcak bir yastık üzerine üç numaralı toprak harcını taşıyan kasalar veya çanaklar içinde ekip fideler 2 - 3 yapraklı olunca aynı toprağı taşıyan saksılara dikme- lidir. Fesliğen suyu çok sever. Haftada 3 - 4 defa sulanır, fazla güneşten hoşlanmaz. Camekân bulunmaz ve yastık da yapılamazsa tohumları Mayıs’ta doğrudan doğruya çanaklara ekerek fidan yetiştirilir. Haziran ortalarında çiçeklerini açar. Fesliğenin yükselen yeni bir çeşidi vardır.