FARE KULAĞI ÇİÇEĞİ,(Miyosotis)

Unutma beni çiçeği: Beyaz, mavi ve penbe çiçekli çeşitleri vardır. Bu çiçeğe yanlış olarak mine derler. Mineler başka bir çiçektir. Bölmelerin mozayık kısımlarına dikilir. Tohumları Eylül’de beş numaralı harca ekilir. Bir defa şaşırtma yapılır. Şubat’ta orta ve kenar bölmelerine dikilirse Ni- san'da çiçeklenirler. Her çeşit ayrı ayrı yerlere dikilmezse alı-nacak tohumlardan ertesi yıl- ki fidanların çiçekleri karışık renkte çıkar.