EVDE ÇİÇEKLERİ NEREYE KOVALIM

Bir çiçek satın aldığınızı veya size bir çiçek hediye edildiğini farzedelim. Bunu nereye koyacaksınız? Evinizin içersinde her nokta, bitki yetiştirmek onları başarılı bir şekilde büyütmek için uy-gun değildir. Seçilen yerin bitkinin belirli temel ihtiyaçlarını ta-mamlaması gerekir. Bitkinin yerleştirildiği yer çiçekler için gerekli ışığı almalı, yeterli nem ve uygun sıcaklık sağlanmalıdır. Işık, nem ve sıcaklık başarılı çiçek yetiştirmenin üç büyük faktörüdür. Bitkileri ev içersinde koyacağınız yere karar verirken bu faktörleri daima dikkate almalı-sınız. Daima hatırımızda tutacağımız noktalardan birisi de bitkiler pencereye çok yakın kondukları takdirde, uzun bir süre için direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Bitkilerin büyük bir bölümü doğrudan güneş ışığını sevmezler. Bitkilerle ilgili diğer bir problem de, çiçekler  pencere camına çok yakın konursa ortaya çıkar. Özellikle kışın dış ve iç sıcaklık arasındaki fark şaşırtıcı derecede büyüktür. Bitkinin bir tarafı odanın ılımlı havasından yararlanırken, diğer tarafı camdan geçip gelen soğuk radyasyo-nuna maruz kalacaktır. Bitkileri zarar görmesine neden olacak derecede uzun bir süre pencerelere dayamanıalısınız. Günümüzde salon bitkileri, çoğunlukla seralarda yetiştirildiği halde, bu onların asıl gelişme alışkanlıklarının değiştirildiği anlamına gelmez. Bitkilerin doğal çevrelerinde ışığa gereksinimleri olduğu için salon bitkilerine uygun miktarda ışık sağlanması gerekir. Bitkilerin gerektiği şekilde gelişme ve büyümeleri için ışık hayati bir önem taşır. Söz konusu bitkiler çok karanlık bir yere konulduğu zaman tedricen kötüleşir. Oysa pencere kenarına ya da yakınına konuldukları nda sağlıklı geliştikleri görülür. Açık renkli bir duvar karşı-sında bitkilerin daha iyi gelişmeleri ve koyu renkli bir duvar karşısında ise kötüleşmesinin nedeni de budur. Eğer çiçekler karanlık bir yere konulmak zorunda kalınırsa bu sorun yapay bir ışık kullanılarak çözümlenebilir. Yapay ışık uygulamada en iyi yöntem florasan lambaların kullanılmasıdır. Bitkiler başka bir odadan yansıtılmış ışık sağlanan bir yere konuldukları zaman da iyi gelişirler. Direkt ışık kaynağı olmayan bir odada bile özenli bir yönlendirme sağlanabilirse çiçekler uygun bir gelişme sağlayabilecek yeterli yansıtılmış ışığı alabilirler.